Kratak opis projekta:


Sustav visokog obrazovanja RH često je obilježen problemima rigidnosti na prilagodbu potrebama trenutnog i budućeg tržišta rada, neadekvatnosti stručnih znanja, kompetencija, a posljedično i kvalifikacija s traženim zanimanjima, kompetencijama i kvalifikacijama od strane poslodavca te problemom neujednačenosti u kvaliteti između sličnih ili identičnih studijskih programa. S obzirom na navedene probleme povezane s trenutnim stanjem sustava visokog obrazovanja, Medicinski fakultet u Splitu u partnerstvu s medicinskim fakultetima u Zagrebu, Osijeku i Rijeci, pristupa izradi ujednačenih standarda zanimanja, kvalifikacija i ishoda učenja integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicina, pritom vodeći računa o nužnoj fleksibilnosti i potrebama sadašnjeg i budućeg tržišta rada.

Kratak opis projekta:


Sustav visokog obrazovanja RH često je obilježen problemima rigidnosti na prilagodbu potrebama trenutnog i budućeg tržišta rada, neadekvatnosti stručnih znanja, kompetencija, a posljedično i kvalifikacija s traženim zanimanjima, kompetencijama i kvalifikacijama od strane poslodavca te problemom neujednačenosti u kvaliteti između sličnih ili identičnih studijskih programa. S obzirom na navedene probleme povezane s trenutnim stanjem sustava visokog obrazovanja, Medicinski fakultet u Splitu u partnerstvu s medicinskim fakultetima u Zagrebu, Osijeku i Rijeci, pristupa izradi ujednačenih standarda zanimanja, kvalifikacija i ishoda učenja integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicina, pritom vodeći računa o nužnoj fleksibilnosti i potrebama sadašnjeg i budućeg tržišta rada.

Ciljevi projekta:

 

Unaprjeđenje postojećeg integriranog preddiplomskog i diplomskog studijskog programa Medicina u okviru HKO-a, osiguranjem kvalitete i jačanjem kompetencija osoblja doprinosi ispunjenju međusobno povezanih ciljeva Strategije Europa 2020. S obzirom da povećanje razine obrazovanja povećava zapošljivost, ovaj projekt doprinosi ispunjenju ciljeva: 1. 75% populacije u dobi između 20-64 god. treba biti zaposleno i 2. najmanje 40% mlađe generacije trebalo bi završiti tercijarni stupanj obrazovanja. Projekt doprinosi prioritetima Pametan i Uključiv rast kroz povećanje nastavničkih kompetencija, mogućnosti zapošljavanja studenata i stvaranje novih relevantnih vještina. 


Projekt je u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja, standardima koji se odnose na učenje, poučavanje i vrednovanje koji su usmjereni na studenta i standardima koji se odnose na nastavno osoblje. Također, od nacionalnih strateških dokumenata, potrebno je istaknuti povezanost projekta sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije, poglavlja Visoko obrazovanje i ciljeva: 1. unaprjeđenja studijskih programa dosljednom provedbom postavki bolonjske reforme i redefiniranjem kompetencija koje se stječu, 2. ustroja kvalitetnog binarnog sustava obrazovanja usklađenog s nacionalnim potrebama i načelom učinkovitog upravljanja visokim učilištima i 3. osiguranja kvalitetne kadrovske strukture visokih učilišta kao osnovu za unapređenje kvalitete visokog obrazovanja.


Projektnim aktivnostima obuhvaćena su 72 člana nastavnog i 9 članova nenastavnog osoblja. Iskustvo u provedbi ovakvog projekta dugoročno će doprinijeti osnaživanju sposobnosti, znanja i obogaćivanja iskustava te povećanju zainteresiranosti nastavnog i nenastavnog osoblja za unaprjeđenje relevantnosti nastavne djelatnosti medicinskih fakulteta primjenom HKO-a.

Ciljevi projekta:

 

Unaprjeđenje postojećeg integriranog preddiplomskog i diplomskog studijskog programa Medicina u okviru HKO-a, osiguranjem kvalitete i jačanjem kompetencija osoblja doprinosi ispunjenju međusobno povezanih ciljeva Strategije Europa 2020. S obzirom da povećanje razine obrazovanja povećava zapošljivost, ovaj projekt doprinosi ispunjenju ciljeva: 1. 75% populacije u dobi između 20-64 god. treba biti zaposleno i 2. najmanje 40% mlađe generacije trebalo bi završiti tercijarni stupanj obrazovanja. Projekt doprinosi prioritetima Pametan i Uključiv rast kroz povećanje nastavničkih kompetencija, mogućnosti zapošljavanja studenata i stvaranje novih relevantnih vještina. 

 

Projekt je u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja, standardima koji se odnose na učenje, poučavanje i vrednovanje koji su usmjereni na studenta i standardima koji se odnose na nastavno osoblje. Također, od nacionalnih strateških dokumenata, potrebno je istaknuti povezanost projekta sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije, poglavlja Visoko obrazovanje i ciljeva: 1. unaprjeđenja studijskih programa dosljednom provedbom postavki bolonjske reforme i redefiniranjem kompetencija koje se stječu, 2. ustroja kvalitetnog binarnog sustava obrazovanja usklađenog s nacionalnim potrebama i načelom učinkovitog upravljanja visokim učilištima i 3. osiguranja kvalitetne kadrovske strukture visokih učilišta kao osnovu za unapređenje kvalitete visokog obrazovanja.

 

Projektnim aktivnostima obuhvaćena su 72 člana nastavnog i 9 članova nenastavnog osoblja. Iskustvo u provedbi ovakvog projekta dugoročno će doprinijeti osnaživanju sposobnosti, znanja i obogaćivanja iskustava te povećanju zainteresiranosti nastavnog i nenastavnog osoblja za unaprjeđenje relevantnosti nastavne djelatnosti medicinskih fakulteta primjenom HKO-a.