Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Izradu internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Naziv projekta: 

Unapređenje postojećeg integriranog preddiplomskog i diplomskog studijskog programa Medicina

Program i kodni broj projekta: 

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, UP.03.1.1.03.0050

Naziv projekta: 

Unapređenje postojećeg integriranog preddiplomskog i diplomskog studijskog programa Medicina

Program i kodni broj projekta: 

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, UP.03.1.1.03.0050

Ukupna vrijednost projekta (u HRK):  

3.993.294,55 HRK

Iznos koji sufinancira EU (u HRK):  

3.993.294,55 HRK (100 %)​

Razdoblje provedbe projekta:  

22.3.2019. – 22.3.2022. (36 mjeseci)​

Ukupna vrijednost projekta 
(u HRK):
  


3.993.294,55 HRK

Iznos koji sufinancira EU
(u HRK):
  


3.993.294,55 HRK (100 %)​

Razdoblje provedbe projekta:  

22.3.2019. – 22.3.2022. (36 mjeseci)​